Quản trị chiến lược

Đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hoá của Việt Nam đòi hỏi cách tiếp cận có tính đặc thù về quản trị chiến lược. Vì vậy, trong khi các chiến lược gia phương Tây chủ yếu chọn cách tiếp cận về lợi thế cạnh tranh để hình thành và triển khai chiến lược thì các doanh nghiệp Việt Nam nên dựa vào cách tiếp cận: “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”; “dĩ đoản chế trường”, “lấy nhu thắng cương”…

Xuất phát từ  yêu cầu thực tiễn tìm kiếm giải pháp tư duy chiến lược sắc sảo để có đươc sự thành công bền vững cho các doanh nghiệp kinh doanh cũng như đem tới phương pháp tiếp cận toàn diện với mục tiêu đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình “Quản trị chiến lược”. Giáo trình đã chọn cách tiếp cận trực diện với các khâu, các bước của quy trình quản trị chiến lược và kế thừa các kiến thức, kỹ năng về quản trị chiến lược đã được đào tạo ở bận cử nhân.

Điểm nổi bật của giáo trình này là nhấn mạnh cách tiếp cận quản trị chiến lược từ góc độ hài hoà tư duy chiến lược Đông – Tây. Trong đó, bên cạnh các công nghệ quản trị chiến lược của phương Tây, giáo trình bổ sung thêm các tư duy chiến lược phương Đông, các tư liệu, tình huống của Việt Nam. Sự giao thoa cần thiết giữa hai khu vực sẽ giúp tìm ra những giải pháp chiến lược tối ưu, khắc phục sự chênh lệch về nguồn lực và giúp kẻ yếu vẫn có thể thắng được đối thủ mạnh.

Với đặc điểm nổi bật này chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách sẽ trở thành cuốn giáo trình ấn tượng, thu hút được sự quan tâm của giới chuyên môn và quảng đại độc giả.

Sách: Quản trị chiến lược

Tác giả: Chủ biên: PGS.TS Hoàng Văn Hải

Nhà xuất bản: NXB.Đại học Quốc gia Hà Nội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2010

Khổ sách:16x24cm

Số trang: 357

================

Sách được phát hành tại:
BỘ PHẬN TẠP CHÍ – XUẤT BẢN
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 703, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3754 7506

Leave A Reply

Your email address will not be published.