Náo loạn rạp hát

Ông già đáp:

– Miếng kẹo cao su.

Bà kia chau mày:

– Chỉ có miếng kẹo mà ông làm náo loạn phân nửa rạp hát thế này à?

Ông già phân trần:

– Không phải chỉ vì miếng kẹo đâu. Hàm răng giả của tôi đang dính trong cái kẹo đó.

(Theo Thanh Niên)

Leave A Reply

Your email address will not be published.