Gọi sếp bằng… cụ

– Đơn giản thôi! Trước mặt vợ con sếp hay đồng nghiệp, tớ gọi là chú. Khi chỉ còn lại hai người, tớ gọi là anh. Thế còn cậu?

– Tớ thì khác. Có mặt mọi người tớ gọi là chú. Khi có riêng hai người tớ gọi là cụ.

– Eo ôi! Gọi thế chắc sếp ghét cậu lắm nhỉ?

– Ghét thế nào được! Mỗi khi tớ chu mồm lên gọi: “Ôi… dê cụ của em ơi!” là ông ấy lại cười khanh khách.

Theo Chuyencuoi

Leave A Reply

Your email address will not be published.