Các chương trình đào tạo cho Quản trị cấp trung

Qua khảo sát và phân tích ngành, phân tích thực trạng và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, các khóa học được thiết kế riêng đáp ứng từng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng học viên trong từng doanh nghiệp. Bằng cách tiếp cận này, Học viện đã thành công trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của họ.

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ- IMPROVING MANAGEMENT CAPACITY 

Khoá học trang bị cho các cán bộ quản lý một số kiến thức và kỹ năng quản lý thiết yếu, đáp ứng nhu cầu quản trị tổ chức của môi trường kinh doanh hiện nay bao gồm quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị nhân sự… và một số kỹ năng quản lý thực tiễn

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG- OFFICE MANAGEMENT

Khóa học cho phép học viên mở rộng chuyên môn quản lý nhằm phát triển hoạt động một cách chuyên nghiệp và đóng góp vào hiệu quả hoạt động của tổ chức. Khóa học cũng giúp học viên hiểu về môi trường kinh doanh mà tổ chức mình đang hoạt động

 

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG -CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Khóa học được thiết kế để giúp phát triển hoạt động kinh doanh thông qua các dịch vụ chất lượng, giúp học viên duy trì mối quan hệ với khách hàng chiến lược và quản lý hồ sơ khách hàng một cách chuyên nghiệp

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG – SALES MANAGEMENT

Khóa học giúp học viên có thể mô tả được quy trình thực hiện quản lý bán hàng hiệu quả, lập kế hoạch triển khai cho đội ngũ bán hàng, mô tả và áp dụng các cách thức giám sát công việc theo kế hoạch đặt ra.

QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG LỚN- MAJOR CUSTOMER MANAGEMENT (KEY ACCOUNT)

Khóa học giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của khách hàng lớn; xác định các nhóm khách hàng lớn, hiểu các yếu tố tác động lên quá trình ra quyết định của khách hàng; phát triển các kĩ năng cần thiết trong xây dựng quan hệ và chăm sóc khách hàng

QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG- MANAGING THE SALES FORCE

Nội dung khóa học bao gồm xây dựng chương trình chiến lược bán hàng, thiết lập mục tiêu, khuyến khích đội ngũ bán hàng, phân tích doanh thu và chi phí, tuyển lựa và huấn luyện, những vấn đề liên quan đến quan hệ bán hàng cũng được xem xét.

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI- MANAGING DISTRIBUTION CHANNELS

Giúp cho học viên hiểu rõ về vai trò của các kênh marketing đối với thành công trong kinh doanh và nắm được chiến lược kênh marketing để từ đó thiết kế và quản lý kênh marketing một cách hiệu quả

NHÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU- BRAND MANAGER

Khóa học sẽ giúp các bạn học viên trang bị và tiếp cận một nền tảng kiến thức quản trị thương hiệu vững vàng cùng kinh nghiệm làm việc nhóm, dự án để xây dựng phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC MARKETING- MARKETING STRATEGIES

Trang bị cho các học viên khả năng phân tích môi trường kinh doanh và tình hình cạnh tranh để từ đó đề ra chiến lược marketing phù hợp cho các sản phẩm / dịch vụ của mình.

PR CHUYÊN SÂU- PROFESSIONAL PR

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong nghệ thuật quan hệ công chúng, giúp học viên xây dựng nền tảng để phát triển các chiến lược truyền thông, rèn luyện kỹ năng kiểm soát và quản lý chiến lược PR

KẾ HOẠCH KINH DOANH- BUSINESS PLAN

Cung cấp cho các học viên những mô hình, phương pháp, công cụ để giúp học viên lập được một kế hoạch kinh doanh thành công, huy động được các nguồn lực từ bên ngoài.

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP- PRODUCTION & OPERATION MANAGEMENT

Cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức nhằm áp dụng vào lập kế hoạch cho quy trình hoạt động, xây dựng lịch trình thực hiện, mua vật tư, nâng cao hiệu quả, quản lý chất lượng và kiểm soát hàng tồn kho

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH- MANAGEMENT SYSTEM AND PROCESS

Khóa học giúp học viên nắm được: Cách thức phân tích cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; Các nhân tố ảnh hưởng và phương pháp thiết kế quy trình; phương pháp quản lý, giám sát, đánh giá hệ thống, qui trình

QUẢN LÝ DỰ ÁN- PROJECT MANAGEMENT

Khoá học được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên khái niệm QLDA và các giai đoạn triển khai của dự án, cách thức xây dựng đề cương, sử dụng các công cụ và thực hành các kỹ năng vào QLDA

LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ- WAGES AND BENEFITS

Khóa học giúp học viên nắm được: vai trò của lương bổng và đãi ngộ trong quản trị nguồn nhân lực; sử dụng các công cụ xây dựng thang lương chuẩn; Giải quyết một số vấn đề và xử lý các tình huống liên quan

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ- HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Sau khi tham dự khóa học, học viên có thể: Lập kế hoạch về nguồn nhân lực; nắm được phương pháp lựa chọn và tuyển dụng; Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công viêc; ap dụng các hình thức đãi ngộ vào thực tiễn, Xây dựng kế hoach đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ CHỦ CHỐT- RECRUITMENT KEY POSITION

Khóa học giúp học viên có thể: xác định phương pháp và công cụ phỏng vấn phù hợp với tuyển dụng các vị trí quản lý chủ chốt; ra quyết định chọn đúng vị trí chủ chốt; thương lượng lương bổng và đãi ngộ thỏa đáng

THIẾT KẾ CÔNG VIỆC- JOB DESIGN

Sau khi kết thúc khóa đào tạo, học viên có thể mô tả cụ thể các bước trong quy trình thiết kế công việc và một số mô hình cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp là nền tảng lựa chọn mô hình phù hợp; ứng dụng thiết kế công việc vào tổ chức công việc

TRUYỀN THÔNG NGUỒN NHÂN LỰC- HUMAN RESOURCES COMMUNICATION

Sau khó học, học viên có thể mô tả các bước trong chu trình quản lý truyền thông nguồn nhân lực; xác định đối tượng, nội dung & công cụ truyền thông; xây dựng, kiểm tra & đánh giá ngân sách truyền thông

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC- STRATEGY MANAGEMENT

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được: Các nội dung cơ bản của QTCL; Các công cụ phân tích chiến lược; Phương pháp xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai

PHÂN TÍCH & TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO MỘT DOANH NGHIỆP- ANALYSIS & EVELOPMENT OF CORPORATE STRATEGIES

Cung cấp cái nhìn tổng thể về những yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến doanh nghiệp, cách thức xác định điểm mạnh, điểm yếu để từ đó phân tích và lựa chọn được chiến lược phát triển phù hợp

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH & CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH- COMPETITIVE ANALYSIS & STRATEGY

Cung cấp cho các học viên những mô hình, phương pháp, công cụ để tiến hành phân tích tình hình cạnh tranh trong ngành kinh doanh, để từ đó có thể lựa chọn và hoạch định chiến lược cạnh tranh phù hợp.

CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ MẠNG GIÁ TRỊ- VALUE CHAINS AND VALUE NETWORK

Kết thúc khóa học, học viên có thể: Xây dựng được chuỗi giá trị và mô hình mạng lưới giá trị cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận

CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ/ FINANCIAL TOOLS FOR EVALUATING INVESTMENT PROJECTS

Qua khóa học, học viên được trang bị kĩ năng quản lý tài chính qua việc lập báo cáo lỗ lãi, bảng cân đối tài sản, báo cáo luân chuyển tiền tệ, các phương pháp đánh giá dự án khác nhau và ưu nhược điểm của từng phương pháp để chọn lựa dự án.

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH/ ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của việc phân tích các báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo tài chính được qui định trong các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

LẬP VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH /MAKING AND USING BUDGET

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể nắm bắt và xác định được vai trò của việc lập và sử dụng ngân sách hiệu quả trong doanh nghiệp, nắm vững các bước khi lập ngân sách và quy trình của việc lập ngân sách tổng hợp trong doanh nghiệp và sử dụng ngân sách để kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG/ WORKING CAPITAL MANAGEMENT

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng nâng cao kĩ năng quản lý tiền mặt, quản lý tài khoản phải thu, các khoản đầu tư ngắn hạn và xác định các nguồn vốn ngắn hạn cũng như chi phí của từng nguồn vốn.

 

HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: * Số 114B/5, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 * Phòng 703, nhà E4 (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội), 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3754 7506 (713) – 0936 026 898
Email: office@pailema.edu.vn
 

Leave A Reply

Your email address will not be published.