Browsing: Tin nóng

Chưa lúc nào vấn đề dân tộc, vấn đề phát triển quốc gia lại được thảo luận sục sôi như hiện tại. BBT xin đăng lại chủ đề thảo luận mà TuanVietNam đã thảo luận cách nay đã gần chục năm.

Xem tiếp

Trước khúc ngoặt của lịch sử, vận mệnh đất nước và dân tộc tuỳ thuộc vào hành động của những người có trách nhiệm. Dĩ nhiên để đạt tới những quyết định đúng đắn, người có trách nhiệm phải có tinh thần yêu nước, có ý chí, có ý thức trách nhiệm, nhưng nếu không đủ trí tuệ, không có đầu óc linh hoạt sẽ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc bỏ mất thời cơ.

Xem tiếp

Nhân vô thập toàn, con người ai sinh ra cũng có những điểm hạn chế nhất định. Nếu nói, sếp tôi rất hoàn hảo thì có lẽ ít người tin, và cũng không thấy có gì thú vị cả. Sếp tôi, một người đã luôn giúp đỡ tôi phát triển, dạy bảo tôi những điều đơn giản nhất đến những vấn đề phức tạp trong cuộc sống và kinh doanh, ông là một trong những người kinh doanh giỏi, xây dựng hình ảnh khá tốt trong cộng đồng doanh nhân không chỉ trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh, khách hàng trong tỉnh mà còn trong phạm vi hệ thống, các bạn hàng, đối tác ở nhiều tỉnh, thành. Ông có tầm nhìn tốt và đưa ra nhiều định hướng phù hợp. Nhưng tôi nhận thấy, ông cũng còn những điểm hạn chế nhất định.

Xem tiếp

Kinh tế Việt Nam đang phát triển sau giai đoạn mở cửa kéo dài gần 3 thập kỷ. Nhà nước và chính phủ Việt Nam ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn hợp tác theo đúng pháp luật và định hướng phát triển. Những doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có không gian kinh doanh rộng mở, nhiều cơ hội song cũng đối mặt với nhiều thách thức hơn. Yêu cầu cần có một chính sách quản lý vĩ mô đúng đắn càng trở nên cấp thiết.

Xem tiếp

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa gửi một lá thư đặc biệt tới hai vị lãnh đạo của ngành tài chính, yêu cầu cải tổ mạnh mẽ, trong đó có việc đưa lãi suất về 12%, thay đổi cách quản lý vàng và cắt giảm tới 20% ngân hàng cổ phần.

Xem tiếp

Trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc ta, nhân tài thời nào cũng có. Mỗi thời đại đều có nhân tài của thời ấy, đáp ứng đúng yêu cầu của thời đại đó; và nếu như thời đại sinh nhân tài, thì đến phần mình, nhân tài thúc đẩy đất nước sang một thời đại mới. Khi nhân tài được trọng dụng, thì đất nước giữ được bờ cõi, xã hội hưng thịnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay, việc trọng dụng nhân tài lại càng có ý nghĩa quyết định.

Xem tiếp